Tradiční letní koncert pěveckého sboru Mlejnek se v kolovečské škole konal 12. června. Před do posledního místečka zaplněným jevištěm se tentokrát rozvířily živly Oheň, Země, Voda, Vzduch. Téma bylo zpracováno v písních, tanečních vystoupeních, projevech moderátorů, sólových instrumentálních vystoupeních a samozřejmě v každoročně pořádané módní přehlídce žáků devátého ročníku. Hned v úvodu překvapil diváky počet moderátorů, kterých se v průběhu odpoledne u mikrofonu objevilo pět. V jednotlivých částech programu se se sborem střídaly taneční skupiny předvádějící řádění živlů v rytmu popu, country, aerobiku a španělských tanců. Čtvrťáci v rolích hasičů, kteří nechali spálit pivovárek a museli čelit rozlíceným hospodyním - spolužačkám, sklidili velký úspěch. Jako host vystoupila skupina Shoom-Band ze Základní umělecké školy ve Staňkově. Módní přehlídka inspirovaná živly vyvolala velkou pozornost a snad si diváci všimli nejen fantazie, kterou její autoři předvedli, ale i náročnosti výroby některých modelů. Jméno „Mlejnek“ má náš pěvecký sbor pět let, ale narozeniny, které letos oslavil, byly už třicáté. Dárkem pro dnešní i bývalé členy bylo několik společně zazpívaných písní. Někteří bývalí sboristé totiž reagovali na pozvánku z webových stránek školy a společného vystoupení se zúčastnili.Zatím se mluvilo spíš o víření, ale jak to bylo s tím pohlazením? To přišlo s některými písněmi a s vědomím toho, jak šikovní, spolehliví a nadšení naši žáci jsou.

Čtenář – reportér Světlana Göttingerová, Koloveč