Dva pracovníci domažlického Muzea Chodska byli ve čtvrtek v Plzni oceněni hejtmanem. Spolu s dalšími 17 zaměstnanci kulturních institucí zřizovaných Plzeňským krajem obdrželi Pamětní medaili hejtmana a děkovný list za významný přínos v kulturní oblasti.

„Náš kraj je spojený s mnoha známými osobnostmi z oblasti kultury, které se zapsaly do dějin České republiky. Jsem rád, že jste pokračovatelé této kulturní tradice," uvedl při setkání hejtman Václav Šlajs.

VÁCLAV SIKA (vlevo) přebírá ocenění od hejtmana.

Spolu s radním pro oblast kultury, památkové péče a neziskových organizací Jaroslavem Šobrem předali ocenění za péči o rozvoj Galerie bratří Špillarů a popularizaci moderního umění v domažlickém regionu Václavu Sikovi. V muzeu pracuje od roku 1980, od roku 1996 vede Galerii bratří Špillarů, která se dostala mezi nejprestižnější instituce svého druhu v Plzeňském kraji. Je aktivním umělcem a patří v regionu k nejvýraznějším propagátorům a popularizátorům moderního umění, úzce také spolupracuje se školskými zařízeními na Domažlicku.

Za dlouholetou a kvalitní spolupráci při restaurování sbírkových předmětů muzea byl hejtmanem oceněn Oldřich Vejvoda. S Muzeem Chodska spolupracuje přes 20 let. „Počátek spolupráce je možné datovat do dubna 1994, kdy po požáru Chodského hradu bylo třeba urychleně provést konzervaci, očištění a opravu poškozených exponátů. Díky němu se tak podařilo předejít rozsáhlým škodám na jedinečné sbírce dokumentující společenský a historický vývoj Domažlicka," zmínila mluvčí Plzeňského kraje Alena Marešová.

„Čím je předmět v horším stavu, tím víc mě to inspiruje. Musím se pak vcítit do řemeslníka, který ji vyrobil, abych mu ji nepředělal, aby vypadala tak, jak její původní autor chtěl," popsal před časem filozofii svojí práce Vejvoda.