Sbor dobrovolných hasičů Petrovice je jediným spolkem, který v obci funguje. Dohromady se dali v polovině druhé světové války.

Ačkoliv patří Petrovice svou velikostí i počtem obyvatel k menším obcím, drží si poměrně slušnou velikost členské základny. Na 85 obyvatel Petrovic totiž připadá 32 hasičů.

Vznik sboru

„Existovalo snad tehdy nějaké nařízení, podle kterého musela být v každé obci hasičská jednotka,“ uvedl současný jednatel SDH Petrovice Pavel Hána, který také vede kroniku petrovického sboru, a to už desátým rokem. „Sbor tak byl založen v prosinci roku 1942 a zakládajících členů bylo 21.“

Rekordní doba bez zásahů

„Jsme sice jednotkou, která vyjíždí k požárům a dalším zásahům, ale už dlouho jsme nikde zasahovat nemuseli. Ve starém docházkovém sešitě ze zbrojnice jsem se dočetl, že poslední hasičský zákrok našeho sboru byl 18. listopadu 1990. Doufám, že i v budoucnu navážeme na předchozí léta a nebude žádný důvod k zásahu,“ poznamenal Hána.

Požární sport

V současné době má sbor 32 členů, kteří se díky tomu, že nedochází v okolí k žádným situacím, u kterých by museli zasahovat, mohou věnovat ostatním oblastem ´hasičiny´. „V požárním sportu jsme aktivní. I když v soutěžích nevítězíme, účastníme se jich rádi,“ poznamenal Hána a dodal, že sbor měl i horší období. „Byla taková mezera mezi generacemi. Před patnácti lety se to ale opět ´rozjelo´ a myslím, že i do budoucna vydržíme. Máme v obci asi čtrnáct dětí do patnácti let, tak doufám, že budou po nás pokračovat.“ Petrovičtí hasiči ale zažívali i úspěšnější období. „Na tak malou obec to byl ohromný úspěch,“ vzpomínal na rok 1976 jednatel. „Naše družstvo tehdy vyhrálo okrskovou soutěž a postoupilo do okresní soutěže v Bukovci. Jak dopadlo tam, už kronika neuvádí.“

Záchrana hospody

Převážnou část práce hasičů v Petrovicích zaberou různé akce pro veřejnost. „Pracujeme na zvelebování obce, například úklidem nebo sečením trávy. Pořádáme ale také různé akce pro děti, jako jsou oslavy Dětského dne, maškarní bály nebo vánoční nadílka, i alce pro dospělé, hlavně tradiční hasičský bál,“ uvedl Hána a pokračoval: „Každoročně stavíme máj. Pro obec jsme i ´zachraňovali´ čtyři roky hospodu. Nikdo neměl zájem ji provozovat, tak to na sebe vzali hasiči. Jen byl problém, že nikdo nechtěl točit pivo, všichni chtěli být spíše hosty. Už se ale naštěstí našel nový provozovatel.“

Technika

„Nemáme sice úplně novou techniku, škodu 1203 jsme před pár lety zdědili po újezdských hasičích, ale nutné vybavení, které potřebujeme, tu je,“ prohlásil Hána. „Vloni jsme například údržbou výzbroje a výstroje strávili 20 hodin, dalších 15 údržbou vodních zdrojů a 25 hodin údržbou hasičského zařízení. Kromě běžné údržby jsme museli opravit prasklou vanu hasičské stříkačky, letos ji zřejmě budeme muset kvůli častým potížím už úplně vyměnit.“

Bývalý starosta

Smutnou událostí bylo pro Petrovické úmrtí jejich dlouholetého starosty Antonína Ticháčka staršího. „Zemřel před dvěma lety. Starostu sboru nám přitom dělal od roku 1991,“ dodal Hána.