Mše v kostele Narození Panny Marie byla dvojjazyčná a celebroval ji plzeňský biskup Mons. František Radkovský.

Shromážděným hasičům i veřejnosti přiblížil život muže, který se nechtěl zříci křesťanské víry, a proto zahynul krutou smrtí. Na krk mu byl přivázán mlýnský kámen a byl vhozen do vody.

Sv. Florián je vypodobňován v oblečení římského důstojníka s nádobou vody. A protože voda je živel, který dokáže zkrotit oheň, sv. Florián se stal patronem profesí s ním souvisejících – hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů a pekařů.

Pochodu i mše pořádaných SDH Domažlice se zúčastnily desítky hasičů z různých míst regionu i sousedního Bavorska. Mezi nimi byl i muž, jehož domovem je Kiel na severu Německa.

„Je to tamní požární rada a přijel sem dnes na kole z Regensburgu přes Roding a Furth. V Domažlicích přespí a v neděli se bude na kole vracet zase zpět," prozradil nám na nejvzdálenějšího účastníka mše furthský občan a dlouholetý přítel hasičů našeho regionu, člen kruhu přátel Furth im Wald/Domažlice a držitel čestné medaile HZS ČR Erwin Hornig.

Po skončení mše se hasiči odebrali do sálu MKS ke společnému posezení.