Karel Iha, Lukáš Kazda, Oldřich Krýsl, Radek Lauko, Jitka a Richard Unverdorben, Jakub Veber, Bohumil a Tomáš Vopatovi. To jsou jména autorů ze sdružení FotoKomPost, která najdete u fotografií na výstavě Svět, jak ho vidíme my. V sobotu odpoledne své snímky představili při vernisáží v Domově pro seniory v ulici P. Velikého v Domažlicích.

„Každý z našeho dobrovolného sdružení fotografů vystavuje snímky na jiné téma, o to je výstava pestřejší. Každý máme k dispozici jednu stranu panelu a možnost vybrat si, jaké fotografie na ni umístíme," předeslal Deníku Bohumil Vopat z Domažlic.

Úplně poprvé s FotoKomPostem vystavuje Oldřich Krýsl z Holubče, který je desítky let upoután na invalidní vozík.

„Má spoustu krásných fotek, některé jsou z nemocničního prostředí, ale ty sem nechtěl dát, aby to na seniory nepůsobilo depresivně. Jeho fotografie jsou pocitově hodně silné," vysvětluje Vopat.

Mezi černobílými fotografiemi posledně zmiňovaného autora upoutá detail rukou.

„Jsou to ruce herce Pavla Nového, s nímž jsem byl na fotokurzu pořádaném centrem Paraple," prozradil Krýsl.

Hned při vstupu na výstavu je panel s fotografiemi Jakuba Vebera. „Vybral jsem fotografie z Turecka, Mnichova, New Yorku a z Normandie. Při výběru jsem se řídil ohlasy kamarádů, které u nich tyto fotky měly," sdělil Veber.

Zatímco Radek Lauko představuje fota krajiny a hmyzu, tak trochu z jiného ranku jsou zajímavé snímky Tomáše Vopata ukazující sovy. Jeho otec Bohumil našel zalíbení v makrofotografii, díky níž je možné poznat zblízka krásu jedinců a zákoutí hmyzí říše.

„Portréty neumím, na hmyz se orientuji z toho důvodu, že je zajímavý a při focení makra poznávám jiný svět," tvrdí o sobě Lukáš Kazda.

„Já nejraději fotografuji přírodu, trochu krajinu," říká Karel Iha, který pro seniory vybral fotografie z minulého týdne s jarními květinami, na nichž ulpěly kapky deště.

Výstava ukazuje i fotografie takříkajíc z rodinné dílny.

„Původně jsem chtěla vystavovat street foto, pak jsem se rozhodla pro snímky z domažlického náměstí, lidem budou bližší," vysvětlila svůj výběr Jitka Unverdorben.

„Vybral jsem akční fotografie z masopustů v Klenčí a Postřekově. Bylo těžké vybírat, neboť z obou míst mám spoustu fotografií," doplnil její manžel Richard.

Vernisáž zahájila a fotografům poděkovala za již druhou výstavu ředitelka domova Venuše Klimentová.

„Výstava je přístupná i pro veřejnost až do 25 dubna, a to nejlépe v době od 8 do 15 hodin. Stačí říci ošetřujícímu personálu a komukoliv ji rádi ukážou," doplnil za fotografy B. Vopat.