Zpívaly spolu a věnovaly se dalším hudebním aktivitám v prostorách domažlické Galerie bratří Špillarů. Program byl  závdavkem chystané Letní intenzívní týdenní hudební školičky pro předškoláky.