Na Srubu v Babyloně už čtvrtým dnem pilují svá vystoupení, která zhlédnou návštěvníci Chodských slavností, členové postřekovského národopisného souboru a klenečského Drndálku.

„Je to jedna velká čtyřdenní zkouška. Je nás tady celkem sedmaosmdesát, z toho 30 dětí z klenečského Drndálku, 30 dětí z postřekovského souboru, 20 členů postřekovské omladiny a zbytek jsou členové Národopisného souboru Postřekov," řekl Radek Zuber, organizační vedoucí postřekovského souboru.
Každý den má svůj pevný program. Dopoledne zkouší na čtyřech provizorních scénách děti, odpoledne omladina a večer dospělí.

„Děti nejlépe fungují dopoledne. Odpoledne si hrají s určenými dospělými, kteří jim připraví program. Odpoledne zkoušíme sóĺové písničky a vystoupení a až večer, když přijedou z práce další členové, začíná tříhodinová zkouška celého souboru. Je to velmi náročné, zvláště pak pro ty, co přitom pracují. Po práci jedou sem, po zkoušce v deset večer domů a ráno zas do práce. My, co jsme tady ve vlastním volnu, jsme na tom přece jen trochu lépe," říká Jana Zuberová, která vede dětský postřekovský soubor s tím, že Dudácké štandrle je pořad, který nelze podcenit.

To letošní má téma Staré pověsti Chodské a podle Postřekovských, kteří ho mají  zcela v režii, bude   opravdu netradiční.
„Naše vystoupení by mělo diváky seznámit se třemi pověstmi. První má název Jak Pánbůh stvořil Choda, druhá Jak  čert v tkalcovně sloužil a třetí O světlíčkách.  Výjimečný máme i závěr o němž si myslíme, že se nám hodně povedl a že je originální," prozradili Zuberovi.

Dnes své soustředění  na Srubu všichni ukončí, ale už ve středu je čeká poslední, generální zkouška.
„Protože jeviště pod branou se staví až koncem týdne, musíme si generálku udělat v postřekovské hospodě U Nádraží. Abychom byli připraveni,  vytyčíme si pomocí židlí přesnou velikost, jakou jeviště pod hradem má, a snažíme se vše přesně nazkoušet. Jinak si pomoci nemůžeme," dadal Zuber.