A proto pro své věrné diváky divadelní spolek přidal další termín, jímž je pátek 23. listopadu od 20:00 hodin.