Hornickou minulost Poběžovic chce připomenout projekt tamní základní školy, který uspěl v dotačním řízení z grantu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

„Předsevzali jsme si přiblížit problematiku hlubinné i povrchové těžby živců v regionu školním dětem i široké veřejnosti,“ popsal záměr přípravného týmu ředitel školy Vladimír Foist. Kromě pedagogů se jeho spolutvůrci stali pracovníci místní pobočky firmy LB Minerals.

Projekt dostal název Učíme se v přírodě. V jeho rámci vznikne naučná stezka mapující náročnost hornické práce i pestrou geologickou stavbu oblasti.
„Informační tabule rozmístěné po několika trasách budou popisovat vliv těžby na krajinu a životní prostředí, seznámí poutníky s flórou a faunou okolí Poběžovic a na určených místech bude možné na připravených haldách „kutat“ zajímavé nerosty a horniny,“ doplnil Foist.

Naučná stezka není jedinou součástí ambiciozního projektu, který z evropského grantu získal téměř 4 miliony korun.

Zájemci si budou moci prohlédnout připravovanou stálou expozici hornin, minerálů, dobových i současných fotografií, artefaktů a části zachované techniky, která byla využívána k dobývání keramické suroviny.

Předměty budou vystaveny částečně v interiéru, částečně i ve venkovních prostorách.

„Vzniknou také metodické příručky, průvodce lokalitou a poměrně obsáhlý výukový materiál „Taje a divy podzemí“, který bude zařazen do výuky vlastivědy, přírodovědy i biologie,“ uvedl ředitel poběžovické školy.

Na novou oblast zájmu se školáci zaměřili už před schválením dotace. Při škole byl založen speleologický klub Beryl.

„Jeho záměrem je především vtáhnout do problematiky co nejširší spektrum mládeže a nabídnout aktivitu, která se může stát koníčkem nebo dokonce profesí na celý život,“ shrnul Foist.

Členové klubu se vydali zmapovat hornické lokality, kde pořídili fotodokumentaci. Sbírali tam horniny i další přírodní materiál. Hlavní surovinou v oblasti je živec. Najít se dají i nazelenalé šestiboké krystaly berylu nebo specifická odrůda granátů.

Důležitou součástí jejich práce je i získávání informací a zachycení vzpomínek pamětníků.

Ke spolupráci při získávání co nejpodrobnějších podnětů vyzývá poběžovický tým i širokou veřejnost.

„Uvítáme každou dobovou fotografii, článek nebo jakýkoli artefakt, který bychom mohli použít v připravované expozici,“ potvrdil ředitel školy.
Zájemci o výlet do poběžovické historie, pamětníci i milovníci přírody se nově vybudované stezky dočkají zhruba za dva roky. Podle plánu by měla být zpřístupněná v září roku 2012.