Vladimír Weber se narodil 23. května 1924 v rodině mlynářů v Brnířově. Po vychození měšťanské školy ve Kdyni se vyučil mlynářem u svého otce ve mlýně.

V roce 1944 byl totálně nasazený v Libsku a později ve Strakonicích, kde v obou továrnách pracoval na soustruhu pro leteckou továrnu Junkers. Po válce se opět vrátil ke svému mlynářskému řemeslu. 

Protože jeho  velkým koníčkem byla myslivost a les , nastoupil v 50. letech u lesního závodu ve Kdyni, kde vydržel až do odchodu do důchodu.
„Zpočátku jsem pracoval jako řidič nákladního auta JMC, později jsem vystudoval lesnickou školu v Písku  a pak jsem ještě složil státní zkoušku pro odborné lesní hospodáře. V 60. letech jsem jako lesní odborník předával dříví do SRN na hraničním přechodu ve Všerubech,“ vzpomíná Weber.

Aktivní byl i ve svém osobním životě. Dobrovolným  hasičem se stal v 18 letech a je jím dodnes, tedy celých 72 let. V letech 1961 až 1964 byl dokonce předsedou brnířovského SDH.

„Celá léta vyhrával na svojí oblíbenou heligonku na obecních i hasičských akcích a vždy rozezpíval celou hospodu. Přejeme panu Weberovi hodně štěstí a zdraví do dalších let,“ vzkazují brnířovští hasiči.

Spoluautor článku: Miroslav Beneš