Muzikanty, kteří každoročně vítají návštěvníky poutě u draženovské Dobré Vody, už nebude zlobit počasí. Obec Draženov tam pro ně nechala postavit altán.

„Nejvíce se na jeho stavbě podíleli naši důchodci – Matouš Kralovec a Jan Hůla. kromě altánu připravovali dva měsíce cestu k Dobré Vodě. Vyřezali kolem ní náletové dřeviny a instalovali dřevěná posezení. Na začátek cesty u čerpací stanice jsme osadili závoru, aby k Dobré vodě nemohla vjíždět cizí auta,“ říká starosta Štěpán Sladký s tím, že zastupitelstvo tyto práce naplánovalo z toho důvodu, že cestu k Dobré Vodě rádi volí k procházkám nejen obyvatelé Draženova.

„Je to pro nás jakási pěší zóna. Chceme, aby byla bezpečná a lidé ji mohli využívat k procházkám, jízdě na kolech a s kočárky. Svým způsobem se místo zklidní, což je dobře, neboť tudy vede cyklotrasa do Klenčí,“ dodal starosta.

Draženovští vynaložili na stavbu altánu zhruba 50 tisíc korun. Vyrobila ho truhlářská firma z Postřekova, zmíněná dvojice seniorů pro něj připravila základovou desku.

„Stavěl jsem sokl ze sesbíraných kamenů a kamarád Honza mi dělal nádeníka. Trvalo to několik dní, protože se najednou dají udělat jen tři, čtyři řady. Nejvíce práce bylo se spárováním,“ uvedl ´mistr´ Kralovec, který je s konečnou podobou díla spokojený.

A zatímco dřevěný altán včera čekal na dokončení nátěru, senior Hůla, který se do vsi přistěhoval před rokem z Mostu, byl doma. Snažil se dohonit před poutí v domku, který zakoupil a opravuje, to, co zmeškal.

Draženovští se už na svoji pouť, která dnes začíná posezením s harmonikou ve Staré rychtě, těší.

Program pouťi v Draženově a u Dobré Vody

DRAŽENOV

Pátek 27. května

20.00 Posezení s harmonikou v restauraci Stará rychta

Sobota 28. května:

14.00 Slavnostní otevření zrekonstruované kulturní památky – dvora U Podestátů, připomínka 95. výročí narození čestného občana Draženova Jana Václava Sladkého

Dále k vidění: výstava Zaniklá místa Draženova, vystoupení dětského souboru Draženováček a krojovaných dospělých, po skončení programu možnost prohlídky špýcharu

20.00 Pouťová taneční zábava v kulturním domě, Kabát revival

Neděle 29. května

14.00–17.00 Koncert Dechové hudby Dupalka ve dvoře U Podestátů, k prohlídce otevřen špýchar a výstava Zaniklá místa Draženova

DOBRÁ VODA

Neděle 29. května

9.00–11.00 Koncert Dupalky

11.00 Mše svatá v kapli

14.00 Májová pobožnost