České velvyslanectví při Svatém stolci tam pořádalo každoroční vánoční setkání s krajany. V kapli Nepomucena proběhl nejprve koncert Domažlické dudácké muziky, která v tradičních krojích zahrála a zazpívala lidové adventní skladby z Domažlicka, a poté se přítomní zpěvem pěti koled zapojili do akce Česko zpívá koledy.