Domažlické osmičky je název nové výstavy, která začala 30. ledna v Chodském hradě. Obsahově se věnuje osudovým rokům novodobých dějin, tj. letům 1918, 1938, 1948 a 1968. Výstava zahrnuje množství dobových fotografií, plakátů i autentických vzpomínek pamětníků.

„Výstava se snaží o nezaujatý pohled na tyto události, a nabízí tak prostor pro dialog. Jejím cílem je přiblížit život obyvatelstva na Chodsku právě ve stínu událostí, jako byl vznik republiky nebo zábor území v roce 1938,“ řekla v úvodu vernisáže kurátorka Kristýna Pinkrová. „Tento pohled je velice důležitý, protože ať už novinové titulky hlásaly cokoliv, nakonec bylo na skutečných lidech, jak se s novou situací dokázali vypořádat,“ doplnila Pinkrová.

NOVÁ VÝSTAVA v Chodském hradu přibližuje život lidí v osudových letech s osmičkou na konci.Zdroj: Marta Vobrubová

Na výstavě spolupracovaly Město Domažlice, Státní okresní archiv Domažlice a také Zemědělské muzeum v Praze, které zapůjčilo mnoho zajímavých autentických předmětů – ty mohou návštěvníci vidět v podobě dobových výloh, které mají připomenout, jaké zboží mohli lidé koupit v konkrétním období.

Výstava, která v Chodském hradu potrvá až do 2. listopadu, zahajuje v Domažlicích „Rok republiky“ – tedy oslavy sta let vzniku samostatného Československa. Muzeum Chodska ve spolupráci s MKS Domažlice připravilo sérii tematicky zaměřených přednášek a také filmů, které budou provázet celým rokem 2018. Nedílnou součástí akce jsou i výtvarné dílny, komentované prohlídky k výstavě a výtvarná soutěž pro širokou veřejnost.

Informace k doprovodným akcím získají zájemci v Muzeu Chodska, Informačním centru v Domažlicích nebo na e – mailu kristyna.pinkr@gmail.com.

Autorka: Marta Vobrubová