„Byla pořádána při zahájení oslav 90.výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty a zároveň 60. zasedání Mezinárodní rady pro lov a ochranu zvěře. Zároveň kardinál Duka slavil své sedmdesátiny," popsala sbormistryně Marie Hanáčíková.

Při obřadu byla provedena Hubertská mše B Dur autorů Petra Vacka a Josefa Selementa.

„Sbor 40 zpěváků a stočlenný soubor trubačů z celé republiky řídil autor mše Petr Vacek. V souboru trubačů bylo i několik hráčů  z Okresního mysliveckého spolku  Domažlice," doplnila Hanáčíková.