Zpěvem písně Bulačina zahájil v úterý večer pětadvacetičlenný pěvecký sbor Canzonetta vzpomínkový večer na jednu z nejvýraznějších osobností chodské kultury 20. století – Jindřicha Jindřicha.

Další autorovy písně přednesli sólisté Josef Štefan, Jan Fraus  a Martina Vachovcová. Jako zvláštní host vystoupil praprasynovec Kamil Jindřich, který zazpíval tři písně.

Večerem společně provázeli profesor Viktor Viktora  a ředitel Muzea Chodska Josef Nejdl, kteří přítomným vyprávěli zajímavosti o životě a díle Jindřicha Jindřicha.

Bulačina ho provázela celý život

Profesor Viktor Viktora pohovořil o symbolice skladby Bulačina, která provázela celý Jindřichův život.
„Jako píseň ji zpracoval v roce 1911 ve spolupráci s Jindřichem Šimonem Baarem, který je autorem slov. Baarovi se zhudebnění líbilo, a tak Jindřicha žádal, aby ji přepracoval pro mužský sbor. Jindřich tak dlouho neučinil, až začátkem října 1925 se mu ve snu zjevil Baar a s vyčítavým výrazem se ptal, kdy už k tomu dojde. Jindřich  k tomu ráno sedl, Bulačinu pro sbor přepsal a pak přišla zpráva, že Baar zemřel. Poprvé tedy tento sbor zazněl nad Baarovou rakví. Pak se tak stalo, když se Domažlice v poslední říjnový den roku 1967 loučily s Jindřichem Jindřichem. Pohřební průvod došel na hranice města, Čerchovan zazpíval Bulačinu a pohřební vůz odvážel Jindřicha Jindřicha do Plzně.“

Jindřich Jindřich (1876 – 1967)

•hudební skladatel, klavírista, sbormistr, etnograf a sběratel lidových písní
•v roce 1954 jmenován zasloužilým umělcem a v roce 1957 národním umělcem
•byl členem České akademie věd a umění a čestným členem Svazu českých skladatelů
•jeho největším dílem je 26dílný etnografický sborník Chodsko (obsahuje  chodský slovník, popisuje  život, zvyky chodského lidu a lidovou kulturu.
•sestavil 9dílný Chodský zpěvník ( 1400 notových záznamů a 4000 textů)
•zkomponoval více než 170 písní s doprovodem klavíru či orchestru, 29 mužských sborů, 8 smíšených sborů a 16 ženských sborů