„Probíhá po celém světě. Vždy jedna taneční skupina připraví choreografii, kterou rozešle ostatním. Všude se pak tančí stejný tanec," vysvětlila Vendula Brettschneiderová, hlavní organizátorka domažlických oslav.

V letošním roce se tanečníci pohybovali v rytmu hudby k filmu Men in black. „Šlo o tanec ve stylu street dance. Zadání je jednoduché, aby si ho mohli vyzkoušet všichni, nejen dobří tanečníci," připomíná Brettschneiderová.

Na hřišti na domažlickém sídlišti Šumava se sešlo na šest desítek účastníků. většinu tvořily děti, ale do tance se zapojilo i zhruba 15 dospělých.

„Na místě jsme pořizovali záběry, které budou použity do sestřihu z celé České republiky. Do oslav se zapojují hlavně větší města – Plzeň, Praha a podobně. Města velikostí srovnatelná s Domažlicemi jsou výjimkou," připomněla organizátorka.

Ke každému ročníku Mezinárodního dne tance vždy jedna významná osobnost z tanečního světa sepíše poselství, které je zmíněno ve všech zúčastněných místech.

Letos se této pocty dostalo Francouzi Mouradu Merzoukimu.

„Díky tanci jsem pochopil krásu a složitost světa, stal jsem se občanem, zvláštním občanem, který při každém novém setkání znovu objevuje zákonitosti, které se nezpronevěřují kultuře hip-hop, jež přetváří negativní síly na pozitivní," zmiňuje mimo jiné Merzouki.