Milada Hynková pracovala po mnoho let ve kdyňském závodu Elitex, to je všeobecně známo. Je obdivuhodné, že dokázala zachránit jak stroj, tak vše ostatní, co s výrobou aradekoru souvisí. Obětovala tomu jistě kus života, svých finančních prostředků, mnoho volného času.

Umělkyně se vedle své umělecké činnosti věnovala v roce 1994 i organizování Mezinárodního sympozia aradekoru, které se konalo ve Kdyni. Během tří měsíců se zde vystřídalo 26 umělců (účastníků sympozia z několika zemí). Výstava se uskutečnila nejen ve Kdyni, ale také v dalších městech, například v Plzni a Karlových Varech. Jako textilní výtvarnice si vytvořila vlastní nezaměnitelný rukopis a umělecký, vkusný úhel pohledu na svět plný nápadů, kterým zprostředkuje divákovi zajímavé zážitky.

Její aradekory se vyznačují promyšlenou kompoziční stavbou a hlavně jednoduchostí, které se drží v zájmu výsledného estetického dojmu. Pracuje převážně s plochou barvy, která je různým způsobem vrstvena, překrývána a zvýrazňována tak, jak to umožňuje právě jen technologie aradekoru. Ovládla ji bravurně. Používá někdy i plastické aplikace a vytvořila nejeden trojrozměrný textilní objekt. Prochází krajinou a velmi citlivě vybírá motiv, který výtvarně zpracuje a transformuje. Někdy zachytí v barevné kompozici výseč krajiny, jindy strom, shluky trav, vodní hladinu, cestu. Inspirací jí jsou také průřezy drahokamy nebo polodrahokamy. Projevují se zde oblé tvary popřípadě horizontální nebo vertikální linie.

Obvykle jsou náměty jakoby zasněné nebo obklopené jakýmsi pavučinovým závojem, který vše cloní, ale zároveň ukazuje. Koloryt je neobyčejně kultivovaný, vychází ze zemitých valérů hnědí, žlutí, okrů a sien. Nevyhýbá se však ani bílé a modré barvě.Obvykle při této příležitosti hledám paralely a východiska tvorby, srovnávám s jinými výtvarníky. Bohužel se mi nepodařilo nalézt důstojné partnery k porovnání s dílem Milady Hynkové, neboť u nich dochází k napodobování její práce. Chtěl bych pouze vyzdvihnout (v této souvislosti) dílo Josefa Lieslera (klasika českého výtvarného umění), jehož aradekor se z tohoto hodnocení vymyká.