V neděli 18. listopadu se ve staročeské krčmě Meluzína představil domažlický ženský pěvecký sbor Canzonetta pod vedením Marie Hanáčíkové moravské a slovenské lidové písně. „V programu se dámy vystřídaly s pánskou formací Mädokyš Slovakia. Svou poezií oslovil přítomné prezident slovenského literárního klubu Mathej Thomka, Peter Staríček a Ján Cíger. Pavel Garan přednesl kromě autorských také básně Jiřího Dědečka,“ řekla Simona Váchalová, která akce připravuje.

Šestým, nikoli však jen do počtu, byl písničkář, textař, výtvarník a nesmíme zapomenout také grafik Peter Piatko. Na závěr celého odpoledne opět zazpívala Canzonetta. Oslněni půvabem členek Canzonetty a obohaceni krásou slovenských slov se všichni rozloučili s příslibem dalšího setkání. To se nabízí příští rok při Chodském poetickém jaru (CHOPOJ), jehož třetí ročník se chystá do Domažlic už v dubnu.

Nedělní setkání bylo podle jeho účastníků velice výjimečné a zaslouženě se mu dostalo velký potlesku a vystupujícím náležité úcty. Bylo to prý něco úplně jiného než dosud Domažlice zažily.