Výstavy, besedy, společné čtení a spousta dalších akcí se v loňském roce odehrála v Městské knihovně v Horšovském Týně. „Instalovali jsme 131 výstav k životním jubileím významných osobností české i světové literatury a ostatních oblastí kultury,“ uvedla vedoucí knihovny Miloslava Baxová. „Dále jsme připravili také více než devadesát kulturně výchovných akcí pro děti a mládež i jednu besedu pro rodiče o důležitosti dětského čtenářství pro další vzdělávání.“ Knihovny už dávno nejsou místem, kde si pouze vypůjčíte knihu nebo časopis. „Vloni jsme založili tradici setkání maminek s dětmi předškolního věku. Na tento projekt jsme získali grant od ministerstva kultury. Setkání proběhl rovný tucet,“ poznamenala Baxová a dodala, že další grant získala knihovna i na almanach, ve kterém byly prezentovány příspěvky všech účastníků jedenáctého ročníku Literárního shrabování. Hezkou vzpomínku na horšovskotýnskou knihovnu bude mít už čtvrtá generace prvňáčků, kteří zde byli i v loňském roce pasováni na čtenáře, i děti, které tu v rámci Noci s Andersenem přespaly a užily si bohatý program. Knihovnice poskytly i řadu informací o městě, regionu, kulturních akcích. „Kopírovací služby naší knihovny využilo 226 lidí a na internet přišlo dokonce 2 906 zájemců,“ dodala Baxová.