S obdivem lze hledět na počin, který se podařilo uvést v život během několika málo týdnů v Poběžovicích. Tím je japonská zenová zahrada.

„Zahrada, která ponese název Coudenhove-Kalergi Zen zahrada míru, vzniká jako připomínka pobytu slavné Japonky Mitsuko Aoyama, hraběnky Coudenhove-Kalergi a její rodiny na konci 19. a v první polovině 20. století na zámku v Poběžovicích," připomíná starosta města Hynek Říha.

Mitsuko se narodila 7. července 1874 v Tokiu a jako sedmnáctiletá se provdala za rakousko-uherského diplomata, hraběte Jindřicha Coudenhove-Kalergi. Na zámek v Poběžovicích se přistěhovali v roce 1896.

„Její život v cizí zemi nebyl jednoduchý. Brzy, v roce 1906, přišla o svého manžela. Sama musela vychovávat svých sedm dětí a starat se o poběžovické panství, jehož se později ujal její nejstarší syn Jan. Mitsuko pak žila s mladšími dětmi v blízké Pivoni. Když dospěly, přesídlila ve 20. letech minulého století ke své dceři do Vídně, kde později v Mödlingu u Vídně 28. srpna 1941 zemřela," zmiňuje zajímavý osud ženy starosta.

O vzniku zahrady

Autor zahrady v Poběžovicích je přední japonský zahradní architekt Kanji Nomura, který společně se svým týmem spolupracovníků v uplynulých dnech na tomto uměleckém díle usilovně pracoval. Dílo bylo započato první zářijový den.

„Zahrada, která vzniká v parku na dohled od zámku, který byl hraběcí rodině domovem, by neměla být jen připomínkou na pobyt hraběnky Mitsuko a její rodiny v Poběžovicích.

„Bude symbolizovat i spojení a spolupráci mezi národy, mezi Čechy a Němci, mezi Evropou a Japonskem, mezi lidmi bez rozdílu náboženského vyznání, národnosti či rasy a názorového smýšlení. Měla by být rovněž symbolem domova a rodiny, která do lidské duše přináší klid a mír. Mír, který je v dnešním rozervaném světě tolik potřebný. Tak jak ve svých myšlenkách nastínil i druhorozený syn hraběnky Mitsuko Richard Coudenhove-Kalergi, zakladatel Panevropského hnutí a první z tvůrců myšlenky sjednocené Evropy v meziválečném období," prohlašuje poběžovický starosta.

Co je zen zahrada

Zen zahrada je prostor pro meditaci. Vyjadřuje volnost v myšlenkách, smíření mezi národy a lidmi, soulad mezi kontinenty.

„Myšlenku vzniku zahrady přinesla Jana Podskalská, poběžovická rodačka, která se společně se svými přáteli ze spolku Poběžovice-Ronsperg, z.s., snaží o novodobou záchranu poběžovického zámku. Patronka a iniciátorka samotné realizace japonské zahrady je paní Masumi Böttcher-Muraki, Japonka dlouhodobě žijící v německém Mnichově. Díky této neobyčejné dámě, spisovatelce, čestné občance města Poběžovice a Karlovy Vary, bylo realizováno již mnoho podobných euro-japonských projektů na území Evropy," přibližuje první muž Poběžovic osobnost paní Bötcher Muraki.

Připomíná, že japonská zahrada v Poběžovicích mohla vzniknout toliko díky japonským tvůrcům zahrady pracujícím bez nároku na honorář, za laskavého finančního přispění paní Masumi Böttcher-Muraki, města Poběžovice, spolku pro záchranu poběžovického zámku Poběžovice-Ronsperg, v neposlední míře i díky podpoře města Furth im Wald a řady dalších lidí, kteří k realizaci tohoto projektu jakkoliv přispěli.

„Nechť se ideje vetknuté do zahrady přetváří do celosvětového poselství, nechť národy vedle sebe žijí bez rasových, kulturních, politických a náboženských předsudků. I samotný projekt vzniká v tomto duchu – jako společný česko-japonsko-německý projekt," vyjadřuje přání starosta Říha.

Pozvání na otevření

„Slečna Jana Podskalská a já chceme přinést život do okolí zámku. Myslím, že tato zahrada v Poběžovicích může opět spojit všechny členy rodiny Coudenhove-Kalergi. Krásná myšlenka! Rodina znamená teplo, bezpečí a příslušnost a myslím, že do této rodiny můžeme patřit my všichni. Zen zahrada se o to může velmi dobře postarat, protože symbolizuje svět plný míru a stejně tak je otevřená pro všechny. Poskytuje ticho a klid, ale také podnět k zamyšlení. Musíme jí však také něco dát: oddanost, pokoru a toleranci, abychom světu porozuměli. Tak město Poběžovice a já s velkou radostí nahlížíme na náš společný zájem o tento projekt. Velmi nás těší, i když jsme tak daleko, že Vás můžeme pozvat k slavnostnímu otevření Coudenhove -Kalergi Zen zahrady míru," vzkazuje paní Böttcher-Muraki.

Coudenhove-Kalergi Zen zahrada míru bude slavnostně otevřena dnes, 11. září, od 17 hodin. Po skončení oficiální části lze v parku posedět a vyslechnout koncert jazzové zpěvačky Miriam Bayle.