„Celková koncepce alba se začala rýsovat od ledna. Práce na jednotlivých skladbách probíhala průběžně během roku a vygradovala na konci října, kdy jsme šli album nahrát do klatovského studia ExAvik," popisuje zpěvák a kytarista Jiří Vondrovic, zodpovědný i za hudbu a texty.

Bicí a klávesy obstaral Pavel Vondrovic, basu a doprovodné vokály Martin Kopecký. Cover art byl svěřen malířce a grafičce Anitě Pružincové.

Album, které bylo pokřtěno v plzeňské Buena Vistě, obsahuje šest skladeb (Hérostratos, Vendetta, Valkýra, Rónin a Balada, Generace sviní a Sharan) a závěrečný poem.

Název „Deus Ex Machina" odkazuje na termín antického dramatu, kde tento termín označoval nečekané rozhřešení bezvýchodné situace. Tehdy byl na scénu spuštěn „mechanický bůh", který bezvýchodnou situaci vyřešil. Ve všech skladbách na albu D-Ex se tento motiv objevuje – řešení konkrétní patové situace. Zároveň je tento název v pojetí Diagnozy záměrně ironický, poukazuje na naši prohlubující se odlidštěnost, mechanizaci a ztrátu identity. Přesto se v tomto našem bizarním mechanickém kolosu pokouší nalézt skrytou poetiku.

První skladbou alba je Hérostratos. Tato píseň je kritikou umění a je o uměleckém úpadku, který je přirovnán k atentátu na umění. Text skladby je záměrně v kontrastu s její samotnou hudbou. Snaží se škodolibě poukázat na fakt, že v současné době je kladen důraz na to, jak píseň zní, než zda skutečně něco říká (nebo se o to alespoň pokouší). Je „ódou pirátství" a Deus Ex Machinou je zde skomírání a samotná smrt umění.

Druhou skladbou je Vendetta. Jednoduchá skladba o tom, že jsou jen dvě věci, které nikdy nevyjdou z módy – láska a pomsta. Paradoxně veselá píseň pomsty vyprávějící o všech zradách, ztrátách a splácení „starých dluhů". Deus Ex Machina této skladby hlásá, že se nám nakonec všechno jednou vrátí… i s úroky.

Valkýra. Energicky vypráví, že každé milostné zklamání má za následek to, že pokaždé musí přijít vždy něco silnějšího, aby přebilo minulost. Že nechat se unášet pomyslným větrem, když každý z nás viděl „anděly" v obyčejných „valkýrách" a nebo hledal pomyslné zlaté prince „v prachu padlých hrdinů", je tak zatraceně těžké. Ale že ustrnutí na místě nic neřeší. Čelení novému vichru v okovech minulosti se tak podobá čekání na Godota – to je Deus Ex Machinou 3. skladby.

Rónin a Balada – nejtemnější a možná nejpoetičtější skladba alba. Rónin znamená doslovně muž na vlně a symbolizuje svobodného samuraje zmítajícího se nekontrolovaně mezi vlnami osudu. Tato píseň vypráví příběh Rónina kráčejícího cestou bolesti. Rónina, kterého nic na světě nedokáže zabít nebo zlomit, zároveň je s touto výsadou spojen krutý úděl – nikdo ho nedokáže zabít a on naproti tomu nedokáže před smrtí ochránit ty, na kterých mu nejvíc záleží. V písni se nachází přímý odkaz na kultovní Vránu. Deus Ex Machinou skladby je cesta poutníka bloudícího světem a hledajícího vykoupení a zlomení tohoto prokletí i výsady zároveň.

5. skladbou je „Generace sviní". Jedná se o břitký protest song útočící na naší generaci (nás, co jsme se narodili po roce 89). Vyčítá naší generaci apatii, povrchnost, impotenci, roztříštěnost, pokrytectví a mrhání vlastním potenciálem. Máme možnosti, o kterých se generaci našich otců ani nezdálo a my se k ní dostali zadarmo… a možná i proto ji bereme jako samozřejmost. Přijímáme dogmata, aniž bychom si k nim utvořili vztah nebo si je ověřili a v momentě, kdy se nám nehodí, přijmeme něco jiného (pro nás užitečnějšího). Hrajeme si na moralisty a humanisty, ale je to jen způsob, jakým se snažíme zakrýt nedostatek vlastní identity. Právě ztráta identity je Ex Machinou této skladby a „Deus Ex lidské revoluce".

Sharan je záměrně poslední skladbou alba. Tato remasterovaná skladba D-Ex vypráví příběh Satori – Osvícení. Zenová báseň v bluesovém rytmu. Vypráví příběh samoty, opuštění a hledání svého Shangri – La a vnitřního klidu, které mohou mít mnoho individuálních podob. Je to píseň naděje. Spojuje vše špatné s dobrým (jako jing a jang), protože jedno není nikdy bez toho druhého. Osvícení samo o sobě ve své podstatě znamená nečekané Rozhřešení.

Závěrečný poem a recitativ na téma „All In" symbolicky uzavírá pomyslné „drama pro život" a celou koncepci Deus Ex Machiny.

K samotnému Cover artu – každá skladba má svůj symbol a jsou zde spojeny živly, duchovní i mechanická stránka „Deus Ex Machiny". Hérostratos – Oheň; Vendetta – Země; Valkýra – Vzduch; Rónin a Balada – Voda; Generace sviní – mechanické srdce; Sharan – Uroboros(had zakousnutý do vlastního ocasu). To všechno dohromady = All In.

Název alba Deus Ex Machina odkazuje na antické drama, kde tento termín označoval nečekané rozhřešení bezvýchodné situace. Tento motiv se objevuje i ve všech skladbách alba.

„Zároveň je v pojetí Diagnozy záměrně ironický, poukazuje na naši prohlubující se odlidštěnost, mechanizaci a ztrátu identity. Přesto se v tomto našem bizarním mechanickém kolosu pokouší nalézt skrytou poetiku," říká Vondrovic.

Cover art.