Čtyři desítky vystupujících se na Štědrý den zúčastní představení Vánoční noc – předtím a potom, které budou moci zájemci zhlédnout na pódiu u arciděkanského kostela na domažlickém náměstí. Většinu z vystupujících tvoří dětští herci. Hru s nimi nacvičuje autorka díla Jana Kopáčková z Domažlic.

„V představení je dvacet rolí s textem a dalších sedmnáct ´nemluvících´ pro ta nejmenší mrňata. Sice nemluví, ale jsou moc důležití, přispívají k tomu, aby byla scéna zajímavější, pestřejší a živější," říká režisérka.

Základem představení jsou události vánoční noci okolo narození Ježíška. „Tenhle příběh se dotýká lidských srdcí už přes dvě tisíciletí. Má obrovský potenciál; výjev z Betléma v nějaké podobě zdobí o Vánocích snad každou domácnost, je dobré se k němu vracet. Ovšem v našem představení dáváme prostor ještě událostem, které vánoční noci předcházely a které po ní následovaly. Možná jim není běžně věnováno tolik pozornosti jako samotnému betlémskému narození, ale pozornost si určitě zaslouží. I tyto příběhy ´předtím a potom´ nesou silné poselství, ukazují, kolik dobra může přinést čistý život ´obyčejných´ lidí. Dokládají, jak je dobré najít odvahu riskovat, a povzbuzují k vytrvalé naději, obsahují příslib, že naděje nebude zklamána," shrnula Kopáčková.

Příprava představení začala v listopadu, zkoušky byly zatím tři.

„Děti jsou moc fajn, snaží se. Mám pocit, že do toho jdou na sto procent, jejich chuť a energie je osvěžující. A co je pro ně nejtěžší? Kromě toho, zapamatovat si text ve verších, tak určitě zvyknout si na mikrofon, který samozřejmě zkresluje, děti si musí ohlídat, aby mluvily pomaleji, než jsou běžně zvyklé, aby bylo slovům rozumět," vypozorovala Jana Kopáčková.

Při nácviku zažívá realizační tým nejednu legraci. „Takové vnášení moderních prvků do tradičního příběhu, to nemá chybu, už jsme se něco nasmáli. Může to možná znít jako znevažování, ale opak je pravdou: skutečnost, že události, o něž v představení jde, má současná generace potřebu a chuť ´napasovat´ na aktuální poměry, to pouze potvrzuje, že nejde o žádnou kýčovitou pomíjivou story, nýbrž o nosné příběhy, které nepodléhají ´zubu času´, nezůstávají schované pod nánosem ´historického prachu´, ale oslovují i dnešního člověka," zmiňuje režisérka.

Připomíná, že uznání si zaslouží mnoho lidí, kteří na přípravě vánoční hry spolupracují.

„Určitě musíme zmínit maminky Marii Petržíkovou a Annu Šmejkalovou, které se obětavě pustily do šití kostýmů. Je neuvěřitelné, co dokázaly vytvořit za jedno odpoledne. Vyzdvihuji také organizační náboj Honzy Skládala nebo všestrannou technickou a organizační podporu Romanů Holubů (otec a syn), skvělého a obětavého zvukaře Václava Váchala, dětský pěvecký sbor Duha Jitky Svobodové a vůbec – všechny rodiče, kteří obětavě přivádějí své ratolesti ke zkouškám, spolupracují podle svých možností a mají trpělivost – vždyť to není žádné profesionální divadlo, bez zmatků se to neobejde. Je moc dobře, že se vzdor všemu všudypřítomnému spěchu a stresu najde tolik lidí, kteří mají chuť něco společně podniknout," chválí Kopáčková.

Loni se dětské představení konalo poprvé. „Bylo ale úplně jiné než to, které chystáme letos. A co bude příští rok? To se nechme všichni překvapit ," uzavírá s úsměvem Jana Kopáčková.