A třebaže v obci není již tolik předškoláků a mladších školáků, tradice je tradice a sjíždějí se sem chlapci a děvčata z širokého okolí. Ani v sobotu tomu nebylo jinak. Děti si zatancovaly, vydováděly se a pořadatelé pro ně připravili nejen tombolu s téměř dvěma stovkami cen, ale i soutěže.