Každý se může nejen podívat, ale i zhodnotit, co vše se ve Kdyni, v Prapořišti, Hluboké, Vítovkách, Dobříkově, Smržovicích, Starci či na Podzámčí během posledního čtvrtstoletí změnilo.

Proměnu města a okolí mapuje nejen více než sto vystavených amatérských fotografií, ale i sborník s názvem Kdyně v proměnách posledních 25 let, který je k výstavě vydán.

„Po dvaceti pěti letech žije ve Kdyni o tisíc obyvatel více. Kdyně se tak stala druhým největším městem domažlického okresu. Zásluhu na tom má dokončení výstavby nových bytů v ulicích Na Koželužně a Sokolské, v rekonstruovaných prostorách administrativní budovy Elitex Kdyně, v dřívějších ubytovnách v Nádražní a Markově ulici a samozřejmě i nová zástavba rodinných domů. Těmto investicím napomohla kompletní renovace inženýrských sítí, odstranění všech lokálních kotelen a vybudování nové čistírny odpadních vod ve Kdyni a Hluboké", uvádí starosta Kdyně Jan Löffelmann.

Město v minulých letech odkoupilo i zajímavé budovy, které po rekonstrukci slouží jako Muzeum příhraničí, synagoga a městská knihovna. Za přispění státních prostředků byla postavena školní tělocvična a nový školní pavilon. Byla zrekonstruována sokolovna a Kdyně je v poslední době známá také díky Centru vodní zábavy.

A jak se dívají občané na změny, na něž výstava upozorňuje?
„Udělalo se tady opravdu hodně. Když za mnou přijedou vnoučata, která tu vyrůstala a dnes už jsou dospělá a bydlí jinde, vždy se diví a jsou mile překvapená, jak se Kdyně mění k lepšímu," shodly se dvě Kdyňanky, které se výstavu navštívily, ale které si nepřály uvést jméno a dodaly, že by si ještě přály, aby se už i u jejich věžáku v Družstevní ulici dočkaly nových chodníků.

„Je tam každý kámen jiný a hodně špatně se tam chodí. Máme ale slíbeno, že na nás taky dojde řada, a my tomu věříme," řekly.
Výstava potrvá v sále Muzea příhraničí ve Kdyni až do 30. září.