Slyšet Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby v živém provedení v krásně vyzdobeném a nasvíceném kostele byl pro většinu přítomných zážitek roku, byť hodně z nich vědělo, na co přišli.

Po skončení České mše vánoční odměnili diváci účinkující dlouhým potleskem vstoje a jen málokdo tušil, že úplné vyvrcholení pozdního odpoledne teprve přijde.

Když se dirigent Marek Vorlíček vrátil od vchodu zpět před sbor a orchestr, podíval se krátce na kúr a vzápětí se odtamtud ozval jasný zvuk místních varhan.

Po jejich prvních tónech nasadil sbor zvesela – Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se… a to už zpíval celý kostel a bylo jen málo diváků, kteří nepodlehli vánoční atmosféře umocněné místem, byť letošní svátky už byly takřka minulostí.

Loučimští oproti minulým dvěma koncertům, které uspořádali místní sokolové, tentokrát akci pořádala obec a výtěžek půjde na opravy kostela, tak završili letošní premiérovou sezónu, kterou lze bez nadsázky nazvat velmi úspěšnou!

Povzbuzeni vysokou návštěvností a kladnými ohlasy na uspořádané koncerty chtějí pokračovat i příští rok, což potvrdila i místostarostka Jana Dirriglová bezprostředně po skončení vánočního koncertu.

„Myslím, že je lhostejné, kdo je pořadatelem. Povedly se koncerty všechny, i když ten dnešní byl opravdu impozantní. Bylo by škoda teď toho nechat!“

Dirigent a sbormistr Marek Vorlíček na otázku, jak se jeho svěřencům koncertovalo v Loučimi, odpověděl: „Když je plný kostel, tak se nám hraje i zpívá vždycky dobře. A tady bylo opravdu plno. Navíc jsem se dneska přesvědčil, že váš kostel je krásný nejen zvenku, ale i zevnitř.“

Autor: Zdeněk Huspek