„Podtitul letošního sympozia zní Konkrétní socha na konkrétní místo, z čehož vychází, že každý sochař má od začátku představu o prostoru, pro který jeho dílo vzniká,“ uvedl ředitel pořádajícího MKS Kamil Jindřich.

Umělecký šéf Václav Fiala tvoří sochu do niky nad vchodem do kláštera. „K umístění sochy se samozřejmě ještě musí vyjádřit majitelé objektu, kterým jsou Augustiniáni,“ doplnil Jindřich.

Další ze soch je určena do jednoho z hvězdicovitých výklenků u kostela v Alejích. Umělecké dílo může sloužit zároveň jako lavička. Nový artefakt bude umístěn i na zeď Chodského hradu, z místa v jeho zahradě.

O přesném umístění čtvrté sochy ještě není rozhodnuto. Původně zamýšlené nároží v Hradské ulici dozná změn v souvislosti s úpravou chodníku, a tak autor ještě hledá v centru města jiné vhodné místo.

„Vše budeme konzultovat s památkáři, kteří umístění soch na veřejném prostranství musí schválit,“ poznamenal ředitel MKS.

Vernisáž čerstvě dokončených děl se koná v sobotu 9. července od 17 hodin v klášterní zahradě. Sochaři návštěvníky zavedou k místu, které je příslušné soše vyhrazeno a krátce o svém díle i jeho umístění pohovoří.