Sám autor díla Karel Růžička usedne u klavíru. Provedení bude řídit Marek Vorlíček, sbormistr Čerchovanu, který je pořadatelem koncertu.

Karel Růžička, přední český jazzový pianista a skladatel, ověnčený zahraničními cenami od počátku kariéry spolupracoval s nejlepšími našimi i zahraničními sólisty a orchestry, jako byli Karel Krautgartner, Jazzový orchestr Československého rozhlasu, orchestr Ferdinanda Havlíka, Karel Velebný, Laco Deczi, Rudolf Dašek, Jiří Stivín, Milan Svoboda, George Mraz aj. V současné době se kromě koncertování a komponování věnuje také pedagogické činnosti na Hudební akademii múzických umění a na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Kromě řady skladeb komorních je i autor duchovních skladeb Te Deum, Magnificat a nejnověji Requiem – Eternal Light. K duchovním skladbám se řadí i slavnostní jazzová mše, kterou uslyší návštěvníci koncertu v Domažlicích.

Karel Růžička zavzpomínal na to, co bylo prvním impulzem k napsání jazzové mše, i na premiéru svého díla: „ I když jsem přes americký gospel vždycky tíhl k hudbě mající nějaký duchovní přesah, prvním reálným impulsem k napsání jazzové mše byl po revoluci v roce 1989 návrh rozhlasového dramaturga Jindřicha Brabce, jinak též autora slavné Motlitby pro Martu. Na to období moc rád vzpomínám, všechno bylo plné nadějí a radosti z nové svobody. K té práci mě také silně povzbuzoval sbormistr Pavel Kühn, s jehož sborem jsem mohl počítat jako s hlavní interpretační složkou. Věděl jsem, že máme řadu vynikajících hudebníků, kteří jsou „doma" jak v jazzu, tak i v klasické hudbě a bez problémů zvládnou požadavky svých partů. Skladba měla premiéru na podzim 1991 v nádherném chrámu Nejsvětějšího srdce Páně v Praze. Sólový part zpívala americká sopranistka Diane Bolden. Cítil jsem, že jak interpreti, tak i posluchači dílo přijali a vzali za své, a dodnes mám z úspěchu premiéry hřejivý pocit."

Od premiéry zazněla skladba podle skladatelova odhadu nejméně 50krát u nás i v zahraničí, včetně USA. Klavírního partu se chopili i jiní klavíristé, ale jak říká autor: „Požadavky kladené na pianistu jsou v případě Celebration Jazz Mass značné už proto, že part není vypsán úplně do všech detailů a je třeba zapojit i tvůrčí fantazii. Jako posluchač jsem už ale zažil několik velmi dobrých provedení."

Dá se říci, že každé provedení skladby je tedy především díky osobě klavíristy originálem. A s jakými pocity bude usedat Karel Růžička ke klavíru 14. listopadu v Domažlicích? „Každý koncert Celebration Jazz Mass je pro mne svátkem, protože cítím u klavíru pozitivní vlny porozumění od dirigenta, sboru, sólistky i hudebníků, a vždy se na každé další provedení moc těším."

Marek Vorlíček, který se ujme provedení díla, je od roku 1997 sbormistrem domažlického smíšeného sboru Čerchovan. Absolvoval s ním desítky koncertů doma i v zahraničí a natočil dvě CD s duchovní hudbou. Pěvecký sbor Čerchovan působí v Domažlicích nepřetržitě od svého založení v roce 1901. Nyní jej tvoří přibližně 50 amatérských zpěváků. Sbor se zabývá především duchovní hudbou, ale nevyhýbá se ani opeře, stylizované středověké hudbě či spirituálu. Součástí repertoáru jsou i sborové úpravy českých lidových písní.

Autor: (vlč)