Obec ve spolupráci s místními hasiči, občanským sdružením Osoba a brnířovským svazem žen pro ně uspořádala maškarní bál.

Asi třicítka dětí v rozmanitých maskách si užila spoustu legrace. Bál se totiž nesl ve zamení her a soutěží, přičemž byly všechny děti odměňovány dobrotami. Bál vyvrcholil oceněním všech masek.