Malá církevní stavba zasvěcená Panně Marii Bolestné roky působila žalostně. A to navzdory skutečnosti, že se jedná o nemovitou kulturní památku.

A protože stavba je v majetku obce, hozená rukavice směřovala do Hostouně, pod jejíž správu obec Holubeč spadá. Město Hostouň vynaložilo ve dvou etapách přibližně 340 000 korun, aby kulturní památka nehyzdila spádovou Holubeč, přičemž 190 tisíci korunami přispěl Plzeňský kraj.

Neděle 14. září pak byla dnem, kdy kapličku znovu vysvětil plzeňský biskup Mons. František Radkovský.

Na očekávanou událost se na Hostouňsku velice dobře připravili. Počítali i s možnou nepřízní počasí, a proto na návsi v Holubči vyrostl v sousedství kapličky stan.

Účastníci události si v něm mohli prohlédnout výstavku fotografií, která jim přiblížila původní neutěšený stav i jednotlivé etapy prací. Pro účastníky slavnosti nechybělo malé pohoštění.

Není bez zajímavosti, že událost si nenechal například ujít starosta partnerského města Hostouně – první muž Waldthurnu Josef Beimler.