Dokladem toho je uplynulý sobotní podvečer 17. dubna.

„Klub důchodců pro seniory připravil v klubovně hasičské zbrojnice Posezení s harmonikou. O výbornou pohodu všech přítomných se postaral pan Jiří Petrželka ze Starého Klíčova svými písničkami a vtipným vyprávěním,“ říká bělská knihovnice a kulturní pracovnice Marcela Bartoníčková.

Bělští senioři se nejen výborně bavili, ale bylo pro ně připraveno také občerstvení.

„Poděkování všech, kteří se posezení zúčastnili, patří našim hasičům, zejména za zapůjčení klubovny,“ dodává Bartoníčková.