Katolický kněz, básník a spisovatel Jindřich Šimon Baar (*7. února 1869) odkázal rodnému Klenčí dům, v němž žil od roku 1919, kdy z působení v Ořechu (okres Praha-západ) odešel do důchodu, až do svého skonu před 90 lety (24. října). Nyní se vedení města rozhodlo vylepšit nejen okolí Baarova domu.

„Získali jsme dotaci od Plzeňského kraje na opravu schodů vedoucích k Baarovu domu a zadali jsme výběrové řízení na zhotovitele," potvrdil starosta městyse Jan Bozděch.

Klenečtí radní pak na svém jednání počátkem druhé srpnové dekády schválili výběrovou komisi, která posoudí nabídky firem a vybere zhotovitele díla.

„Komise bude společná i pro další projekt, a to rekonstrukci kanalizace v horní části Klenčí a pracovat v ní budou místostarosta Karel Hula, vedoucí správy majetku Radka Svitáková, dále zastupitel a předseda kontrolního výboru František Čipera, spolu s ním Jiří Hruška a Jan Holoubek," upřesnil starosta.

Má už vedení Klenčí hrubý odhad, kolik bude oprava schodů stát?

„Cena by se měla pohybovat mírně nad 300 tisíc korun," odpověděl Bozděch.

Opravy Klenečtí chtěli zvládnout ještě letos.

„Ideální by sice byl konec září nebo říjen, ale vidím to jako problematické. Otázka je, zda se podaří získat zhotovitele. Situace je taková, že stavební firmy už mají dopředu nasmlouvané termíny prací," posteskl si před časem Deníku starosta Klenčí.

Jeho obavy se ukázaly oprávněné.

„Museli jsme první kolo výběrového řízení zrušit a vyhlásit druhé, neboť se nám přihlásila pouze jediná firma. Druhé kolo dopadlo úplně stejně, proto příští týden zasedne výběrová komise, která dá návrh na řešení, o němž potom rozhodne rada. Možnosti jsou dvě: s ohledem na cenu díla kolem tří set tisíc korun by nám v nejhorším případě mohla postačovat nabídka jediné firmy, další možnost je II. kolo výběrového řízení také zrušit a na jaře vyhlásit kolo třetí. Tam ale vidím také úskalí, neboť jsem zjistil, jaký je už nyní problém najít zhotovitele prací na jaro 2016," konstatoval Bozděch.

V případě vylepšení přístupového schodiště se počítá i s důležitou úpravou.

„Bude tam vytvořen bezbariérový vstup pro vozíčkáře, který povede z prostoru pod budovou úřadu směrem ke vchodu do Baarova domu," popisuje první muž Klenčí.

Dodává, že uvedené vylepšení není zdaleka jediné, které v souvislosti s objektem plánují. „Určitě bychom chtěli přistoupit k rekonstrukci Baarova muzea. A nešlo by jen o opravu jeho fasády, ale rádi bychom v domě využili i podkroví. Současně bychom chtěli prostory upravit tak, aby se zajistil přístup pro vozíčkáře v celé budově, představuji si něco podobného, jako budeme mít v právě rekonstruovaném objektu Staré pošty," prozradil na závěr starosta Bozděch.