„Záznamy kronikářského charakteru barvitě zachycují život v královském městě Domažlice po polovině 19. století a představují i mentalitu, názory a vyjadřování městské elity, reprezentované autorem, vzdělaným vlasteneckým knězem, sběratelem a nadšeným amatérským historikem, jenž se cítil, a vskutku vlastně byl, se svým městem po celý život bytostně spjatý," popsala novou publikaci její editorka a zároveň ředitelka domažlického archivu Radka Kinkorová.

Poutavě sepsané Paměti sice využila již řada regionálních autorů jako zdroj informací, ale samotný obsah Hájkových Pamětí, ba i jejich existence, zůstávají v povědomí širší veřejnosti poměrně málo známé.
„Srozumitelné, laskavé a krásnou češtinou s ojedinělými chodskými výrazy psané Paměti jistě naleznou své čtenáře a dojdou tak účelu, který snad jejich autor od počátku zamýšlel, totiž rozšířit povědomí o dějinách města," řekla Kinkorová.

Karel Hájek vylíčil své postřehy ve třech dílech. První z trojdílného svazku Pamětí je dnes bohužel nezvěstný, o druhý díl pečuje zmíněný Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně a nedokončený třetí díl eviduje ve svých sbírkách Muzeum Chodska. Díky vstřícnosti ředitele muzea Josefa Nejdla se tak čtenáři mohou seznámit nejen s druhým svazkem, ale i se třetím, byť nedokončeným a nepříliš rozsáhlým.

Publikace s názvem Karel Hájek: Paměti dějepisné – edice kroniky domažlického děkana obsahuje kromě Pamětí samých ještě Hájkův životopis a povídání o Domažlicích v 60. letech 19. století, ediční poznámku a rejstříky. Je doplněna černobílými i barevnými obrazovými přílohami.

Knihu lze koupit například v informačních centrech v Domažlicích a Horšovském Týně, v domažlickém Muzeu Chodska a horšovskotýnském archivu.

Knihu zpracovali archiváři, o tisk a vydání se postaralo město Domažlice.

„Velkou zásluhu na vydání knihy má ředitel karlovarského okresního archivu Milan Augustin, který se svými bohatými editorskými zkušenostmi přispěl cennými radami, připomínkami a vírou v úspěšné dokončení díla," poznamenala Kinkorová. „Na konečných úpravách editované části a na historickém úvodu o Domažlicích se podílela archivářka Státního okresního archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Jana Hrušková. Za spolupráci a pomoc při pořizování fotografií děkuji restaurátorce z téhož archivu Janě Řičicové. A konečně za umožnění vydání knihy Státnímu oblastnímu archivu v Plzni," dodala na závěr.