A přesně po stejné cestě přijela po 67 letech na místo události kolona historických vozidel členů Klubu třetí armády Plzeň. Předtím se před dílskou kapličkou, kde je umístěna pamětní deska místním obětem válek i americkým osvoboditelům, uskutečnil pietní akt s položením květin.

Dílským pietním aktům byl i letos přítomen zástupce americké ambasády. Ta delegovala Alexandru Green.

„Jako by v tom byla určitá symbolika. Jeden z vojáků, který zde zahynul, nesl stejné příjmení. Navíc má paní podplukovnice u nás kořeny, její prababička totiž pocházela z Moravy," prozradil na vzácného hosta bodyguard Václav Buriánek z Plzně.

Jak v Dílích, tak i u Dobré vody se sešly desítky nejen místních občanů, aby uctili památku těch, kteří zahynuli na prahu svobody.

„Vítám vás při setkání u kamenného pomníčku, který obec odhalila v roce 1995 na počest amerických vojáků, kteří padli při osvobozování Dílů. Díky pátrání kurátorů plzeňského muzea, členů Klubu třetí armády a zástupců naší obce lze dnes hodnověrně konstatovat, že některé údaje nejsou aktuální. Původně se hovořilo o pěti obětech, ale bylo zjištěno, že v jeepu bylo vojáků šest," uvedl mimo jiné starosta Dílů Vlastimil Anderle.

Dílští nechají Američanům zhotovit pamětní desku a pořádají za tímto účelem veřejnou sbírku na zvláštním účtu číslo 78–1809760287/0100.

Osádka jeepu

Walter M. ´Buddy´ Basinger

William Q. Howell

Alfred ´Red´ Simons

James W. Green

Richard W. Pegg

Marion K. Mc Ilwain

Byli příslušníky II. čety 358. pěšího pluku, který byl součástí 1. praporu 90. pěší divize armády USA.