V roce 1882 uskutečnil studijní cestu do Domažlic k chystanému románu Psohlavci. Podnětem k tématu tzv. Chodského procesu s J. Sladkým – Kozinou mu byl článek lékaře Joachima Löbla Weisela „Chodenproces“, který otiskl německý časopis. Při druhé cestě Jiráska opět provázel Jan Slavík, který jej seznámil s Karlem Hájkem. Jirásek navštěvoval městský archiv, zúčastnil se vavřinecké pouti, navštívil muziku v Nevolicích a prošel celým krajem od Postřekova k Pocinovicím. Vydal se do Draženova, aby poznal svérázného Choda Matěje Příbka (1816 – 1904). Byl to hostinský, který lidem imponoval svou obrovskou postavou, dlouhými vlasy a typickým oblečením.

Potřetí se Jirásek vydal na Chodsko v dubnu 1891, kdy sbíral materiály pro pražskou jubilejní výstavu. Podnětem k jeho poslední návštěvě, uskutečněné v r. 1895, bylo výročí popravy Jana Sladkého – Koziny, kdy se účastnil odhalení Kozinova pomníku na Hrádku. Při této příležitosti mu bylo obcí Újezd uděleno čestné občanství. Čestné občanství A. Jiráskovi (společně s J. Vrchlickým) schválilo i zastupitelstvo v Domažlicích 31. ledna 1912.

Jednou z nejznámějších knih, která líčí osudy Chodů, jsou Jiráskovy Psohlavci. Román začal od roku 1884 vycházet na pokračování v časopise Květy a úspěch po celých Čechách byl obrovský. Na jejich vydání vzpomínal i J. Š. Baar, který je jako patnáctiletý student předčítal sousedům v Klenčí: „Světnice, natřískaná posluchači, se otřásala pláčem a zlověstnými kletbami, smích i pochvalné výkřiky přerušovaly četbu, všem stály v očích slzy radosti i bolesti. Četba se stala slavnou nejen po celém Klenčí, ale po celém kraji, kam ji roznesli studenti…“

Kromě Chodska do svého díla Jirásek zapracoval i Staňkov, konkrétně do 4. dílu F. L. Věka, kde vypráví o pomoci raněným vojákům, projíždějícím tímto městečkem. Důvodem je zřejmě přátelství s Františkem Wenigem ze Staňkova, kterého považoval za blízkého přítele.

Památce A. Jiráska byla věnovaná v pořadí sedmá pamětní deska umístěná na náměstí na domě čp. 66. Bronzová busta v nadživotní velikosti připomíná spisovatelovy pobyty v Domažlicích. Bustu navrhl Karel Kuneš ml., odlily ji závody umělecké výroby ZUKOV T. J. Praha – Holešovice. Na konzole, na níž busta stojí, je uvedeno:

„ALOIS JIRÁSEK

zde bydlel 1876 – 1882

1891 – 1895“

Busta byla vytvořena péčí Městského národního výboru v Domažlicích a odhalena byla 4. srpna 1984 ke stému výročí od prvního vydání knihy Psohlavci. ⋌Muzeum Chodska