To, že se letos nekonalo tradiční Babylonské léto, zřejmě poznamenalo i průběh voříškiády, jíž se na rozdíl od předchozího ročníku zúčastnilo pouze sedm soutěžících pejsků.

Voříškiáda se skládala z pěti soutěžních disciplín: soutěž krásy, parkur, psí kusy, podoba pejska s páníčkem a chytání piškotu.
Pejskové byli rozděleni na kategorii voříšků a čistokrevných, zvlášť hodnoceni byli nejstarší účastník, jímž byl třináctiletý Jonáš, nejmladší, kterým byl půlroční Konan, a Edík, handicapovaný pejsek, který má ochrnuté nožičky a pohybuje se pomocí speciálně upraveného vozíčku.

Jako první proběhla soutěž o nejhezčího pejska. Porota měla jistě těžký úkol, protože každý pejsek je svým způsobem jedinečný a krásný. Proto byly v této disciplíně hodnoceny i další prvky, zejména soustředěnost pejsků na plnění úkolů, chůze, soulad s páníčkem, postoj a reakce pejska na páníčkovy povely. Třetím nejhezčím pejskem byl vybrán Jerry majitelky paní Pivoňkové, druhé místo obsadila Bublina paničky Terelové a jako nejhezčí pejsek byla vybrána Megi paní Halamové. Zde je nutno uvést, že jediná Bublina se zúčastnila všech pěti ročníků Babylonské voříškiády, když v prvních třech ročnících byla vyhlášena „Miss Babylon", vloni byla třetí a letos obsadila druhé místo.

Druhá disciplína bylo absolvování překážkové dráhy, čili parkuru, jež sestávala z přeskočení tří překážek, prolezení válcem, běhu po lavičce, přeskočení velké překážky, běhu slalomem, vyskočení na bednu a zapózování. Jakkoli by se mohla zdát tato soutěž obtížná, činila pejskům viditelnou radost a proběhli ji i veterán Jonáš i handicapovaný Edík.

Nejlépe si s překážkami poradila Megi, která běžela zcela samostatně bez vodítka, druhé místo obsadil Jerry a třetí nejúspěšnější byl Max.

Psí kusy měly ukázat, co vše pejsek umí a co mu dělá největší radost. Zde nejvíce dovedností projevil Max, který předvedl celou řadu dovedností, druhá se umístila Megi, jež předvedla, jak chodí na procházky, aniž by se přitom dotkla země – vyskočí totiž své paničce za krk a nechává se nést. Třetí skončil Jerry, který předvedl, jak umí chytit v letu létající talíř.

Mimořádnou cenu obdržel v této soutěži Edík, který rád telefonuje. Když mu dala panička k uchu telefon, štěkal do něj, pískal, a chvílemi se dokonce zdálo, že zpívá.

Nejvěrnější podobu pejska a páníčka porota shledala u Jerryho, Buddyho a jeho páníčka Patrika a u fenky Megi. Touto soutěží původně mělo klání skončit, ale protože porotě zbylo ještě několik cen, uspořádala navíc další disciplínu, a to chytání piškotu v letu. Tato soutěž pejskům moc nešla, většina z nich ani na třetí pokus piškot nechytila, ale nakonec se to třem pejskům přece jen podařilo. Byli to Buddy, jenž chytil všechny tři piškoty, dva chytil Jerry a jeden Edík.

Úplně na konec byli vyhodnoceni celkově tři nejúspěšnější pejsci. Absolutním vítězem letošní Babylonské voříškiády se stal Max, druhé místo obsadil Jerry a třetí skončila Megi.

I přesto, že se letošní voříškiády účastnilo poměrně málo pejsků, všichni si soutěže užili a za to je třeba poděkovat nejen pořadatelkám paní Mervartové a paní Schlägelové, ale též sponzorům, kteří svými štědrými dary umožnili potěšit čtyřnohé psí přátele. Byli to domažlické zverimexy, zverimex v Horšovském Týně a MVDr. Josef Vítek.

Autor: Jana Terelová