Když byl v září roku 1974 slavnostně otevřen Kulturní dům v Milavčích a za tři čtvrtě roku nato v červnu 1975 bylo uskutečněno 1. Setkání rodáků obce, předsevzali si Milavečtí, že budou taková setkání konat každých deset let. Slovo dodrželi a dnes se Setkání rodáků a přátel obce Milavče a osady Božkova koná již po páté.

Protože letošní setkání je jubilejní, nezapomněli Milavečtí na ty, kteří s myšlenkou této významné kulturně společenské akce přišli.
U zrodu prvních třech setkání stáli Václav Vondrovic a Václav Sladký.

Jejich nástupci s nimi spolupracovali, přebírali jejich zkušenosti a mohou tak pokračovat v uskutečňování přátelských setkání při nichž se nejen vzpomíná na léta mladosti, ale rodáci, kteří zavítají do své rodné obce, mnohdy po létech, se mohou přesvědčit, jak jejich rodná obec vzkvétá a jak dnes její obyvatelé žijí.

Program setkání
11 hodin: Otevřením výstavy o životě a díle významného milavečského rodáka, malíře, grafika a tiskaře Josefa Váchala v prostorách základní školy.
13 hodin: Mše svatá v kostele sv. Vojtěcha.
14 hodin: Před budovou základní školy a u kapličky Vojtěška zazní v novém aranžmá píseň o Milavčích, složená ředitelem základní školy Vlastimilem Weinerem v podání dechové hudby Horalky a jejích sólistů, následovat bude průvod k pomníku obětí 1. světové války.
V kulturním domě program pokračuje vystoupením dětí z MŠ, žáků ZŠ a dechové hudby Horalka, jejíž účinkování zpestří vystoupení chodského dudáčka. Setkání zakončí taneční zábava.