Slavnostním křtem prošla ve středu 22. září kniha Marie Korandové Evropan z Domažlic. Autorka napsala historický román o lékaři, okresním starostovi, zemském i říšském poslanci Antonínu Steidlovi (1832 – 1913).

„Narodil se v Domažlicích, studoval v Klatovech, poté odešel do Prahy, kde zažil pohnutou éru roku 1848,“ vpravila účastníky slavnosti v obřadní síni domažlické radnice do Steidlova životního příběhu Korandová a pokračovala: „Těsně před maturitou založil protirakouskou organizaci Bratrstvo rudého praporu, což se stalo záminkou pro jeho zatčení.“

Steidl byl odsouzen k trestu smrti oběšením. Prostřednictvím hraběte Stadiona požádal o milost. Trest mu byl poté změněn na doživotí. Vykonával ho v těžkém žaláři v Mukačevu na samém východě Rakousko – Uherska.

Spisovatelka na středečním křtu právě na tuto etapu Steidlova života upozornila několikaminutovým autorským čtením. K osudu hrdiny románu jí přivedla skutečnost, že její babička sloužila v rodině Steidlů.

Knihu vydalo město Domažlice za sponzorské podpory pravnuků Antonína Steidla, Radmily Pflugové – Růžičkové, okresního sdružení České lékařské komory i Muzea Chodska.

„Každá osobnost z historie, která nám má i dnes co říci, se musí připomínat. Knihy o nich patří do knihoven. Odkaz doktora Steidla tak zůstává zachycen,“ zmínil domažlický starosta Miroslav Mach, který se stal kmotrem knihy.

Příjemnou atmosféru křtu podtrhlo vystoupení žáků Základní umělecké školy Domažlice.