Na 267. místě seznamu 577 knihoven Česka, které se zapojily do akce Noc s Andersenem, figurovala Městská knihovna Boženy Němcové v Domažlicích.
„Měli jsme přihlášeno jedenadvacet dětí, ale tři onemocněly,“ řekla nám pracovnice dětského oddělení knihovny Libuše Kolíková. Všichni přítomní měli na hrudi připíchnuté popisky se jmény, přičemž Kristýnka Feierfeilová a Anežka Škantová měly navíc své vlastní, vyzdobené barevnými obrázky. „Ty malovala doma Týnka,“ prozradila nám Anežka.
Děti v té chvíli večeřely dobroty, které pro ně knihovna připravila. Za sebou měly zahájení, kdy je zmíněná žena přivítala jako Božena Němcová, a potom se četla Němcové pohádka Moudrý zlatník. „Moc se mi líbila. Pojednávala o tom, jak získal rozum a štěstí, když mu v osmnácti letech zemřeli rodiče,“ ochotně nám sdělovala Veronika, jedna z účastníků akce.
Čtyři kluci a 14 děvčat mělo za sebou také návštěvu Muzea Jindřicha Jindřicha, kterým je provedla Eva Maulová.
„Tak dojezte, začneme hrát hry,“ pobídla děti Kolíková. Poté pracovnice knihovny rozdaly dětem tašky s upomínkovými předměty. Mezi nimi byly i fixy různých barev. Jejich prostřednictvím byli vybráni budoucí soutěžící. „To proto, aby byl výběr náhodný, aby to bylo spravedlivé,“ podotkly pracovnice knihovny.
V AZ kvízu padla volba na Karolínku a Aničku, zvítězila Karolínka. V další soutěži ´Město, jméno, věc, zvíře´ se utkal Michal s o hlavu větší Patricií. A přestože do poloviny soutěže vedl, v závěru Patricii více přálo štěstí. Po této hře se dětem věnovaly ještě pracovnice Domu dětí a mládeže Domino, převlečené za včeličky.
Dětem se Noc s Andersenem velice líbila. Kromě dárků pro všechny byly připraveny i naučné knihy pro výherce soutěží. „Ty nám věnovala Lidmila Haasová z Chodského knihkupectví. Zaslouží si poděkování,“ uvedla Deníku Hana Mlnáříková.