Lorenc, jemuž hrozil za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti až čtyřletý nepodmíněný trest, u Okresního soudu v Domažlicích uzavřel se státní zástupkyní dohodu o vině a trestu, kterou soud schválil.

Lorencovi z jeho betonárky v minulosti psi již opakovaně utekli, přesto neučinil žádná opatření, aby zvířatům zabránil v dalším útěku. Vloni 16. května opět upláchli a napadli Sofinku z Ukrajiny, která žije s maminkou na ubytovně v Holýšově, kam utekly z Charkova. Vážně zraněné dítě musel do nemocnice transportovat vrtulník.

Její zmocněnec Hugo Hrubý domažlickému soudu řekl, že holčička v nemocnici strávila měsíc, přičemž se podrobila jedenácti operacím, z toho deseti v narkóze. Její léčba byla ukončena až letos v březnu, ale bude nutné se starat i nadále o její jizvy. Těch má celkem šestnáct v délce od 2 do 21 cm. Nelze podle něj navíc vyloučit trvalé následky.

Lorenc před veřejným zasedáním uzavřel se státní zástupkyní Marií Pekovičovou dohodu o vině a trestu, se kterou žalobkyně seznámila soudce Jana Švíglera. Uvedla, že Lorenc se ke všemu doznal a že se dohodli na peněžitém trestu 90 tisíc korun.

Noční běsy 

Proti schválení dohody vystoupili zmocněnci poškozené. Hrubý mimo jiné připomněl, že se nikdo nezabýval psychickými následky, které pro dívku napadení psy mělo. Řekl, že podle její matky nejprve myslela na sebevraždu, pak měla noční běsy. Zkritizoval také práci policie, která dle něj dostatečně nevyslechla majitele psů. „Dohodnutý trest je nepřiměřeně nízký,“ uvedl Hrubý a argumentoval rozsudky z Prahy v obdobných případech.

Chci se ještě jednou omluvit, mrzí mě to,“ pronesl Lorenc, který již dívce a pojišťovně uhradil částky v řádech statisíců korun. Psy již nemá, po incidentu je předal do rukou odborníků.

Soudce Švígler obě strany informoval, že má k uzavřené dohodě zásadní výhradu. Musí dle něj obsahovat i zákaz držení a chovu zvířat, jinak ji soud neschválí. S tímto trestem obžalovaný i státní zástupkyně souhlasili a uzavřeli novou dohodu, v níž je trestem kromě výše uvedené pokuty i zákaz držení a chovu zvířat. Tuto dohodu již soudce Švígler schválil.

V odůvodnění připomněl, že se Lorenc k věci postavil od počátku čelem, nabídl poškozeným součinnost, spolupracoval. Uvedl také, že šlo o nedbalostní jednání a že podobné případy se bohužel stávají. „Je to vzkaz všem držitelům psů, že pokud se něco stane, nesou za ně odpovědnost,“ upozornil soudce. Spojení dvou trestů, pokuty ve výši dvou měsíčních platů obžalovaného a zákaz chovu zvířat, považuje za přiměřený.

Pokud by Lorenc peněžitý trest neuhradil, šel by na 200 dní do vězení.