Syn pracoval jako pojišťovák, otec je lékařem na Domažlicku. Otec přiznal při své výpovědi nedbalost, syn odmítá k případu vypovídat. Klienti mu jako poradci věřili, uzavřeli i několik smluv najednou.

Samotná obžaloba má přes osmdesát stran, proto byla při hlavním líčení přednesena jen ve zkrácené formě. Byla podána na obžalovaného Petra Šose pro celkem 106 skutků kvalifikovaných jako pokračující zločin pojistného podvodu, a to dílem částečně spáchaném ve spolupachatelství společně se Zdeňkem Šosem. Ten byl obžalován z pokračujícího přečinu pojistného podvodu. Petr Šos měl způsobit dílem svým či v rámci spolupachatelství škodu přesahující pět milionů korun a Zdeněk Šos necelých 760 tisíc korun. „Navrhuji trest pro Petra Šose ve výši kolem tří let odnětí svobody ve vězení s ostrahou, zákaz činnosti na pět let a peněžitý trest ve výši 500 000 Kč. Pro Zdeňka Šose navrhuji trest odnětí svobody kolem dvou let na zkušební dobu kolem čtyř let, peněžitý trest ve výši 150 000 Kč,“ uvedl státní zástupce. Oba budou muset navíc uhradit způsobené škody.

Obžalovaný Petr Šos využil u soudu práva nevypovídat, stejně tak jako v přípravném řízení. Jinak tomu bylo u obžalovaného otce, který je viněn z toho, že při vypisování zpráv pro pojišťovny u rodinných příslušníku zamlčoval předchozí zranění a navíc používal na zprávy razítko své kolegyně. „Zpracovával jsem lékařské zprávy pro pojišťovny běžně. Razítko kolegyně jsem využíval v případě, kdy šlo o mé rodinné příslušníky, abych předešel střetu zájmu. Proč jsem tam neuváděl předchozí zranění si nepamatuji, šlo o pochybení, nedbalost, ale určitě jsem to nedělal záměrně,“ vypověděl u soudu Zdeněk Šos.

Z pojistných podvodů se u Krajského soudu v Plzni zpovídá otec se synem Petr (ve videu) a Zdeněk Šosovi z Domažlicka. | Video: Deník/Daniela Loudová

Uvedl, že se se synem nedomlouval, že by měl něco zatajovat, popřel, že by měl dostávat nějaké peníze za to, že údaje zamlčí. U soudu byly čteny výpovědi spolupracovníků Petra Šose, který pracoval na vyšší pozici jako pojišťovák. Někteří mu pomáhali s administrací, s jinými se domlouval na podepisování smluv.

Ve středu se do Plzně k soudu dostavili rodinní příslušníci, kteří se však odmítli k případu vyjádřit, a dále někteří klienti Petra Šose. Všichni uvedli, že mu věřili. Michaela V. s ním uzavřela tři smlouvy. „Chtěla jsem se pojistit, tak jsem šla za poradcem, kterého mi doporučili kamarádi a nechala jsem si poradit. Chtěla jsem být zabezpečená ohledně zdraví, proto tři pojistky. Věřila jsem Petrovi Šosovi jako poradci. Podepsala jsem to, co mi připravil. Nečetla jsem pojistné podmínky. Nyní už nemám žádnou, nevím, kdy jsem je rušila, nepamatuji se. Nepamatuji se, zda mě kvůli tomu kontaktovala pojišťovna. K panu Šosovi jsem chodila jako k lékaři,“ uvedla Michaela V. s tím, že více podrobností si nevybavuje, jelikož smlouvy uzavírala před více než deseti lety.

O něco sdílnější byl Josef V., kterému Petra Šose jako poradce doporučil Zdeněk Šos, ke kterému chodil na rehabilitace. „Když už jsem u něj byl s úrazem asi potřetí, tak mi řekl, jestli mám nějakou pojistku. Řekl jsem, že ne, tak mi dal kontakt na syna. Představoval jsem si, že udělám velkou životní pojistku, kde bude celá rodina, ale on mi řekl, že to není výhodný a udělal více menších. Časem jsme je rušili a dělali nové, měl jsem jich více. Lékař Šos vypracoval zprávy pro pojišťovny, dal je synovi a ten vše na pojišťovně vyřídil, to mi vyhovovalo. Nemusel jsem se starat. Dal mi buď prázdný papír k podpisu nebo předvyplněný, dal jsem mu svolení, aby nahlížel do dokumentace, věřil jsem mu,“ řekl Josef V., který po špatných zkušenostech nakonec všechny smlouvy zrušil a nyní nemá žádnou.

Nebyl jediným klientem, který s Petrem Šosem uzavřel několik smluv najednou, aniž by četl podmínky pojišťoven, které mají v dotaznících většinou otázky, zda už nějaké smlouvy mají.

Hlavní líčení bude pokračovat v červenci.