Muž podle rozsudku Okresního soudu v Tachově v přesně nezjištěné době nejméně v období od ledna 2020 do doby svého zadržení dne 7. 6. 2022 si pro svou vlastní potřebu a za účelem dalšího prodeje kupoval nebo tzv. do komise opatřoval pervitin. Drogu pak prodával dál, podařilo se prokázat, že ji poskytl celkem sedmnácti zájemcům, a to opakovaně. Někomu párkrát, někomu v mnoha desítkách případů. Cena byla 2000 korun za gram. Ne vždy si ale za pervitin nechal zaplatit, někdy ho daroval jako protislužbu, např. za odvoz, pomoc či nějaké věci.

Ač recidivista, u tachovského soudu vyvázl s velmi mírným postihem. Byl mu uložen trest domácího vězení ve výměře dvou let, dále povinnost zdržovat se v místě svého bydliště a také povinnost zdržet se po dobu výkonu trestu držení a užívání omamných a psychotropních látek a rovněž povinnost strpět namátkové kontroly na jejich přítomnost v jeho těle. Současně mu byl uložen peněžitý trest 30 000 Kč.

Patrik Lukáč u Okresního soudu Plzeň-město.
Drsný útok v Plzni. Žena u soudu pohlédla do očí muži, který ji znásilnil

Proti rozsudku se ale odvolala státní zástupkyně a u vyšší instance uspěla. Krajský soud v Plzni zrušil rozsudek tachovského soudu a dealera poslal na dva roky do věznice s ostrahou. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že předchozí tresty uložené obžalovanému jinými soudy byly příliš benevolentní a také, že u dotyčného absentuje jakákoliv sebereflexe.

Muž se ale s pravomocným rozsudkem nehodlal smířit a podal si dovolání k Nejvyššímu soudu. Argumentoval v něm tím, že se odvolací soud dopustil na rozdíl od toho tachovského nesprávného právního posouzení, když ho poslal na dva roky za mříže. „Dovolatel konstatuje, že se soud prvního stupně, na rozdíl od odvolacího soudu, velmi podrobně seznámil se všemi okolnostmi jeho předchozích odsouzení, s jeho současným životem a s plněním jeho povinností v průběhu dlouhodobého dohledu Probační a mediační služby ČR, jejíž stanovisko svědčící ve prospěch uložení trestu domácího vězení soud prvního stupně také zohlednil, a že mu tudíž správně uložil jiný trest než nepodmíněné odnětí svobody. Stejně tak podle něj soud prvního stupně správně dovodil, že je trest ve formě, v níž byl uložen, dostačující, a to právě z hlediska naplnění účelu trestu, který v jeho případě spočívá v jeho nápravě a v ochraně společnosti před jím spáchaným protiprávním jednáním. Zároveň lze podle něj jemu uložený trest považovat také za dostatečnou prevenci před případným opakováním páchání trestné činnosti. Namítá, že naopak výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody zapříčiní přerušení procesu jeho nápravy a „vrátí jej na počátek“,“ konstatovala předsedkyně senátu NS Marta Ondrušová. Muž dále argumentoval tím, že vězení může mít nepříznivý dopad nejen na něj, ale i jeho tři děti a přítelkyni. Navrhl, aby NS zrušil rozsudek odvolacího soudu a sám ve věci rozhodl v intencích rozsudku prvního stupně, popřípadě aby věc přikázal odvolacímu soudu k novému projednání a rozhodnutí.

Kocour Hubert ze Kdyně.
Kocour Hubert ze Kdyně láme rekordy. Díky velikosti je nazýván něžným obrem

Jenže narazil, NS jeho dovolání odmítl. V odůvodnění mimo jiné uvedl, že obviněným uplatněná námitka ohledně jemu uloženého trestu a jeho přiměřenosti nenaplňuje dovolací důvody, dále že odvolací soud při ukládání trestu dodržel všechna zákonná hlediska a že v dané věci není pochyb o tom, že dovolateli byl uložen trest v rámci zákonné trestní sazby. Připomněl také, že muž má v rejstříku trestů osm záznamů.