Ze schůze Ligového výboru dne 26. června
• Přítomni zástupci těchto klubů: Old Boys, SKP, AHC Devils, HC HP Sršni, HC Poběžovice, HC Rakon B, HC Kanice, AHC Panthers Stod, HC Trhanov, HC Nýřany, neomluveni: HC Pirates, HC Ice Barons Waldmünchen.

• Byl představen plán na následující sezonu 2012 – 2013, kdy by ligový výbor DNHL celou soutěž rád uskutečňoval pod patronací ČSLH. P. Svatoš seznámil přítomné zástupce klubů s výsledky jednání s předsedou KV ČSLH MUDr. Robinem Šínem a LV DNHL souhlasí s dalšími jednáními se svazem, což bude podle všech přítomných přínosem pro celou soutěž, pokud ČSLH stihne včas „doladit" podmínky pro hobby ligy.

• Dále byly předjednány změny v pravidlech na nový ročník, tak aby byla pravidla stále v souladu s amatérským duchem celé soutěže.

• LV DNHL se dále jednomyslně usnesl na následujícím prohlášení k plánovanému zdražení nájmu ledové plochy na ZS v Domažlicích, tak jak jej avizoval starosta města pan M. Mach na stránkách Domažlického deníku: Pokud bude i nadále úroveň služeb i zařízení ZS Domažlice klesat, nemohou ceny za pronájem stoupat. Bude-li město Domažlice i nadále trvat na zdražení pronájmů, bude DNHL hledat jinou možnost, kde odehrát ročník 2012/2013. LV DNHL je připraven k dalšímu jednání s vedením ZS, potažmo městem Domažlice. ⋌⋌Ligový výbor DNHL