Největší chloubou Sboru dobrovolných hasičů v Chodské Lhotě je družstvo mladých hasičů, které dosahuje vynikajících výsledků nejen na okresních, ale i krajských soutěžích.

Největší zásluhu na těchto úspěších má vedoucí družstva Josef Tvardík a jeho manželka Hana, kteří vedou mladé hasiče již od roku 1987.

„Historie dětského družstva sahá do roku 1972, kdy bylo založeno u příležitosti Mezinárodního dne žen a vedeno pod pionýrskou organizací,“ říká Tvardík, který po několika letech nečinnosti družstvo opět zformoval a dovedl k nynějším úspěchům.

„Hlavní činnost družstva začala v roce 1995. Sešla se parta konkurenceschopných dětí ve věku od 6 do 15 let a začaly sbírat vavříny,“ pokračuje Tvardík.

První velký úspěch přišel v roce 1999, kdy Lhotští mladí hasiči reprezentovali svoji obec na oblastním kole v Plzni a skončili na druhém místě. I v dalších letech slavilo družstvo jeden úspěch za druhým.

„Pro Lhotu je určitě úspěchem i to, že se jeden z našich odchovanců Michal Bečvář stal mistrem republiky juniorů v požárním sportu,“ dodává Josef Tvardík.