Starostou sboru je Josef Stuiber.

Jak dlouho zastáváte funkci starosty sboru?
Starostou jsem od roku 2004 ale členem sboru už sedmačtyřicet let.

Jak byste zhodnotil činnost sboru za uplynulých 110 let?
Sbor byl založen za poměrně těžkých podmínek a jeho činnost udržována s velkým úsilím. Právě stodesetiletá tradice nás zavazuje, abychom dále pokračovali v díle našich předků. Jsme sdružení hasičů, tedy lidí, kteří jsou ochotni pomoci v nouzi svému bližnímu a tím naplnit hasičské heslo: „Bohu a sobě ku cti a bližnímu ku pomoci.“

Jak tedy pokračuje sbor v započaté práci?
Pravidelně se zúčastňujeme všech soutěží v okrsku, námětových cvičení, pořádáme společenské a kulturní akce, bály, zájezdy a každoročně se účastníme oslav svatého Floriána – patrona hasičů v Domažlicích. Pořádáme brigády na sběr železného šrotu, opravu a údržbu hasičské zbrojnice. V posledních letech jsme zasahovali čtyřikrát u požáru.

Kolik má sbor členů?
V současné době má sbor celkem pětasedmdesát členů, z toho patnáct mladých hasičů do 15 let. V zásahové jednotce máme dvacet lidí.

Jaké jsou statistiky sboru?
Za dobu své činnosti zasahoval náš sbor u požárů třiačtyřicetkrát, vystřídalo se jedenáct velitelů, devět starostů a sedm jednatelů.

Co vás jako starostu trápí?
Mrzí mě, že máme málo mladých lidí. Chybí nám členové od patnácti do pětadvaceti let. To znamená ti nejčilejší a nejvýkonnější.

Na co jste naopak pyšný?
Náš sbor se může pochlubit družstvem mladých hasičů, které dosahuje vynikajících výsledků na okresních a krajských soutěžích v požárním sportu. Od svého založení se zúčastnili patnáctkrát okresní a sedmkrát krajské soutěže a vždy s velice dobrým umístěním.

Jak se připravujete na nadcházející oslavu. Na co se můžeme těšit?
Program oslav bude zahájen mší svatou v kapli sv. Václava. Odpoledne, po slavnostním průvodu obcí a položení věnce u památníku padlých ve světových válkách, bude program slavnostně zahájen a budou oceněni členové sboru.

Udělíte nějaké zvláštní vyznamenání?
Celkem bude vyznamenáno pětadvacet členů sboru. Řád svatého Floriána bude udělen šestaosmdesátiletému Václavu Kafkovi staršímu, který je členem sboru od roku 1946.

Uvidí návštěvníci oslav nějaké vystoupení?
Program je opravdu bohatý. Vystoupí zde mažoretky Bonbon z Klatov, modeláři, taneční skupina Avanti. Nebudou chybět ukázky malých hasičů, Soptíků z Domažlic, mladých hasičů z Chodské Lhoty, hasičské techniky a historického a současného hasičského zásahu. Bude k vidění i stříkačka, která byla zakoupena v roce 1931, tažená traktorem veteránem. Jako doprovodný program je připravena ukázka projížďky na koních, psí spřežení, parašutisté a děti se mohou vyřádit na skákadle. Po celou dobu bude vyhrávat kapela Domažličanka.

Uspořádat takovou slavnost není jednoduché a ani levné. Pomohl vám někdo?
Můžeme se pochlubit velmi dobrou spoluprací s místními složkami, jako jsou myslivci, zahrádkáři, fotbalový klub a samozřejmě obecní úřad. Letošní slavnost finančně podpořili i místní podnikatelé.