Galerie: Výroční schůze Městské rady seniorů se konala 6. února v domažlické Sokolovně.