Galerie: Raně středověké pohřebiště v Brücken-Hackpfüffelu

Jáma s ostatky 11 zahrabaných zvířat, nalezená při vykopávkách v Brücken-Hackpfüffel Kostry lidí spočívaly v hrobech s osobními cennými předměty - ženy se šperky, muži s meči a dalšími zbraněmi Mezi nálezy z hrobu patří také raně středověké spony ženských šatů Raně středověké pohřebiště bylo objeveno při záchranném průzkumu předcházejícím výstavbě drůbeží farmy