Galerie: Předání šeku od Chodské naděje nemocným dětem a jejich rodinám.