Galerie: Podívejte se, jak vypadá příprava hradu Švihov na prohlídkovou sezónu

Gotický vodní hrad Švihov je jeden z nejmladších a nejlépe dochovaných českých hradů. Oblíbené turistické místo, kde se v roce 1973 natáčela část známé pohádky Tři oříšky pro Popelku, se nachází na řece Úhlavě na kraji stejnojmenného městečka. Kastelán Lukáš Bojčuk pečuje o trávník v předhradí. Zejména v ovčím výběhu má správa hradu stále co na práci. Ve špýcharu neboli bývalé hradní sýpce se opravuje a zametá omítka, tu je třeba každoročně udržovat, kvůli značné okolní vlhkosti. Správa hradu se chystá na úklid v hradním jádru. Otevření hlavní brány hradu s průvodkyní. Vnitřní nádvoří hradu Švihov. Obvodové zdivo hradu je vystavěno z tvrdého kamene- buližníku. V nejvyšším patře hlavní věže probíhá uvolňování vnitřních okenic. Kastelán Lukáš Bojčuk popisuje, jak se každý rok odsouvají rámy vnitřních okenic aby bylo možné umýt okna. Po krátkém zápolení se celá okenní tabule vyjme, následně umyje nebo také zakytuje. Drobné leštění oken po následném nasazení. Návštěvníkům se z věže nabízí krásný výhled do krajiny. Výhled z věže na jižní stranu. Leštění brnění a zbraní speciálním prostředkem na bázi oleje proti rzi. Oltářní gotické sochy v kapli se opatrně čistí od pavučin a prachu. Čištění se provádí šetrně aby nedošlo k poničení vrstev barvy. Z inventáře hradu se odnášejí nádoby k dekoraci a prostírání do hodovní místnosti. Příprava prostírání v hodovní místnosti s dobovým cínovým nádobím. Zajímavostí hradu je dosud pro návštěvníky nepřístupný severní slavnostní sál, ve kterém byly objeveny fragmenty fresek. Okenní klenba severního slavnostního sálu s florálními motivy na fresce. Kastelán Lukáš Bojčuk předvádí, jak si bude moct každý v nově chystaném prohlídkovém okruhu vyrazit svoji vlastní minci. Nově připravovaný okruh se bude týkat osobnosti šlechtice Půty Švihovského z Rýzmberka. Novější přístavky hradu a jeho nádvoří budou taktéž zdobit květiny. Švihov, údržba hradu a přípravy na prohlídkovou sezónu 2021. Hrad nechal vybudovat Půta Švihovský z Rýzmberka .Stavba je tvořena dvěma paláci, pětipatrovou věží a hradní kaplí. Hrad byl postaven jako umělý ostrov. Chráněn byl pásem vnitřních hradeb, čtyřmi nárožními baštami a vodním příkopem. Hrad Švihov během Třicetileté války dvakrát odolal švédským vojskům. Sousedící město však bylo armádou vypáleno. Po válce Švihov ztratil velkou část opevnění a oba vodní příkopy. V 18. století byl pak hrad postupně přestavován pro hospodářské účely. Do dnešní podoby byl hrad uveden po obsáhlé rekonstrukci v letech 1949–1954, kdy bylo dle archeologického průzkumu v náznacích obnoveno i vnější opevnění a vodní příkopy. Při obnově se používaly dobové postupy i původní materiál. Obnova a restaurování pok