Galerie: NÁKLADY STAVBY jsou zcela hrazeny z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.