Galerie: Jak zvládnout rozchod, aby nepoznamenal děti

Ilustrační foto Rozvod nebo rozchod je pro mnohé rodiče nezletilých dětí něčím nepředstavitelným. Děti na rozchod rodičů reagují vždy, i když každé jiným způsobem. Vyhrocený a konfliktní rozchod rodičů je pro dítě bezpochyby trauma. V dospělosti se mohou u dětí, které zažily rozchod rodičů, objevit problémy v navazování intimních vztahů, společenských vztahů, problémy se sebedůvěrou, ale může to také ovlivnit i dosažený stupeň vzdělání. Děti často musí čelit smutku ze ztráty jednoho z rodičů, dochází k narušení bezstarostného dětství. Důležité je s dětmi o nastalé situaci mluvit, poslouchat je a dát jim prostor pro emoce. I přesto, že mnozí žáci a studenti se po karanténě vrátili do školních lavic, řada z nich zůstává po březnovém uzavření škol doma. Péče o domácnost, učení dětí, jejich stravování… Období karantény je pro matky psychicky náročné. Vařit pro celou rodinu může být i zábava. Zapojte do přípravy oběda či večeře i své děti. Zázemí je pro dítě klíčové.